Wandelen in een veranderend landschap


Het is in 2004 vijfenzeventig jaar geleden dat de ANWB een boekje uitgaf in de bekende blauwe serie van "Te voet van" wandelingen en wel van Deventer naar Holten. Het beschreef de verbindingsweg tussen de tweede en derde bondswandelweg. Met dit boekje in de hand heb ik in 2004 de wandeling uit 1929 nog eens gemaakt om te zien wat er zoal veranderd zou zijn. Ik was benieuwd of ik wel in Holten zou komen of dat de obstakels van dien aard waren dat dit niet meer zou lukken. Ik kan de lezer gerust stellen. Het is nog te doen. Ik heb er zelfs erg van genoten ook al ben ik helemaal geen wandelaar. Er is veel veranderd in vijfenzeventig jaar en soms is het zelfs niet eens meer herkenbaar. Hoe verder je van de stad af bent hoe groter de herkenning wordt. Het midden gedeelte van de wandeling vond ik het mooist en nog het meest herkenbaar. Dit is het gedeelte tussen Colmschate en de Dijkerhoek.

Ik heb het boekje gescand en per bladzijde treft u zowel "de oude" als "de nieuwe" situatie aan.
De Wandeling

Zoals u ziet is er van het boekje weinig meer over. De randen verkruimelen en er is ook wat waterschade zichtbaar. Van de oorspronkelijke blauwe kleur is nog maar weinig herkenbaar. Ik had het boekje nog nooit gezien en ik wilde zo'n wandeling na 75 jaar eens lopen om te zien wat er allemaal veranderd zou zijn. Ik heb lang in Deventer gewoond en het begin van de wandeling gaat door een gebied waar ik als kind vaak te vinden was. Het plezier wat ik er aan beleefd heb heeft gemaakt dat ik het op het net wilde zetten zodat een ieder die dat wil er gebruik van kan maken.


Ik pak de draad op bij het het station in Deventer. Bij het verlaten van het station gaan we linksaf in de richting van de Handelskade. We passeren de fietsenstalling en het oude urinoir wat er stond is ondertussen verhuist naar een museum, vervolgens lopen we langs "de Kassa", een laat 20e eeuws kantoorgebouw en wat moet het een verschil zijn met hoe het er in 1929 uit gezien zal hebben. De verandering is duidelijk. We gaan links af, onder het spoor door, de Brinkgreverweg op, links stond vroeger hier hotel "De Pauw" en nu staan er de resten van wat eens garage Oostendorp was, we lopen verder langs de beestenmarkt, in 1929 heette het nog gewoon een veemarkt, koeien en paarden zijn al vele jaren echter niet meer op de beesten markt te vinden. We slaan rechtsaf de Rielerweg in. Na twee honderd meter passeren we links de in 1927 gebouwde J de Vianney kerk. We steken de Veenweg over en links achter de huizen ligt het stadion van de Go Ahead Eagles. We kruisen de Henry Dunant laan en houden iets rechts aan en vervolgen de Rielerweg. Links ligt het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis "Brinkgreven" en even verderop ligt rechts de Rielerkolk wat nog niet zo lang geleden dienst deed als zwembad. We lopen het pad af en aan het eind buigt de weg naar rechts langs het bos van het voormalige huis "de Kolk". We volgen het pad tot aan de spoorwegovergang en gaan linksaf de Kilstraat in en aan het eind rechtsaf de Zoomkade op en lopen deze uit tot aan de brug over het Overijsselskanaal. We zien nu aan de overkant van de Snipperlingsdijk het bouwcentrum van Klosters, vroeger stonden hier drie kalkovens die rond 1974 zijn afgebroken na een brand. We gaan links af de brug over en direct rechtsaf, we steken dus de snipperlingsdijk over, en wandelen de Heukelenseweg in. Links zien we de romp van de Hunnepermolen zoals die in 1945 is herbouwd. De eerste Hunnepermolen dateert van 1566 en is in 1883 naar deze plek verplaatst. Rechts ligt de oude bedding van de Koerhuisbeek. We houden rechts aan en gaan de Lage Weteringsweg in. Na het Markushof gaan we linksaf de Lammersweg in en bij de Heukelenseweg weer rechtsaf en wandelen door tot op het bedrijventerrein van het "Runshopping Center De Snipperling". We wandelen tussen de gebouwen door over de Hannoverstraat tot aan de Zweedsestraat. Hier gaan we linksaf en over het spoor rechtsaf, we steken dus de zweedse straat over, en komen op het Roessinkspad, dit loopt paralel aan de Siemelinks weg. We kruisen de Grote Batelaar en vervolgen het pad langs de houtwal en houden rechts aan, het wordt nu een schelpenpad dat tussen de huisen en de houtwal doorloopt. We lopen het Roessinkspad af en gaan bij de Oxersteeg rechtsaf, we wandelen langs de boerderij "Klein Roessing"en slaan linksaf de "Weg door den Waterpot" in. Bij de Sworminksweg gaan we links af en wandelen langs de begraafplaats.


We gaan rechtsaf de Bloemendaalsweg in, deze lopen we uit tot de Huenderkolkweg en gaan linksaf. We steken de Holterweg over en kruisen het spoor. We wandelen nu op de "Nieuwe Dijk". Nieuw is hier betrekkelijk omdat deze weg in 1828 al onder deze naam voorkomt. Links zien we de nieuwbouw van de "Vijfhoek" en rechts de nog bestaande landerijen. We lopen door tot aan de oerdijk, nu geasfalteerd maar in '29 een grindweg en gaan rechtsaf. We houden rechts aan en komen op de Croddendijk, dit was in '29 nog een zandpad. Na een kilometer gaan we rechts de Spikvoorderweg in, in 2004 nog een zandpad maar hoe lang nog. Na drie haakse bochten houden we links aan en komen daarbij op de Assinksteeg. Deze volgen we tot de driesprong en gaan links de Kiekenbeltsweg in en vervolgens rechtsaf de Croddendijk weer op. Aan het eind rechtsaf de Bathemseweg op en we kruisen de straatweg van Deventer naar Holten. Vanaf hier is het weer een zandpad tot aan de Oude Molenweg, hier gaan we links en voor de molen rechtsaf de Willeminksweg in, een zandpad waar we na driehonderd meter rechtsaf de Te Winkelsweg in slaan. Dit is ook een zandpad dat overgaat in in de Traasterdijk. Na de boerderijen houden we rechts aan en gaan bij de Koekendijk links en steken het spoor over. Direct rechts lag vroeger het station. We gaan de 1e weg rechts en komenop de dorpsstraat die volgen tot de T kruising en gaan links naar het dorpsplein. We wandelen langs restaurant Bode, vroeger heette dat "'t Wapen van Deventer". We wandelen rechtdoor over de Gorselseweg en met de Koersenbrug, vroeger de Bathemsebrug, steken we de Schipbeek over. we houden rechts aan en gaan onder de Rijksweg A1 door en nemen de 1e weg links, de Steginksweg. Bij de Leppersweg gaan we rechtsaf, dit is een zandpad en aan het eind gaan we linksaf de Veldkampsteeg in. Deze lopen we uit tot de Braakmansteeg. We steken hier over, gaan iets naar rechts en direct links. Direct weer rechts en we komen nu op de Langenbergerweg, een zandpad. In het boekje zijn we nu bij de "zevensprong".


We lopen de Langenbergerweg uit en gaan linksaf de Bronsvoorderdijk op en slaan bij de Beekwal linksaf. Deze buigt aan het eind naar rechts en bij de Schipbeek gaan we linksaf en onder de A1 door en volgen het pad tot aan de Schoolderbrug, hier steken we de schipbeek weer over en wandelen de Baarhorsterdijk uit tot in het dorp Loo en bij de viersprong gaan we linksaf de Looweg op. We passeren nu de oude schipbeek en bij de Arkesteinweg gaan we rechtsaf. De oorspronkelijke route ging in het dorp Loo bij de viersprong rechtdoor en dan langs de boerderij Arkelstein, deze staat op de plaats waar vroeger het slot stond. Op de Arkensteinweg gaan we linksaf de Zegendijk op. Als we voor we dat doen naar rechts kijken zien we de boerderij Arkenstein. Aan het eind gaan we rechts de Oude Holterdijk op en aan het eind gaan we linksaf en komen op nde Oude Stationsweg. We steken de Holterweg over en komen nu op de Dijkerhoeksweg waar we bij de Hegemanssteeg, ook al wel de Oude Deventerweg genoemd, rechtsaf gaan. Aan het eind gaan we links de Oude Deventerweg op en wandelen deze uit tot aan het viaduct in Holten. We lopen door tot in het dorp en gaan linksaf de stationstraat in naar het station.